HDF  Reeks 1   2019-20    HDF  Reeks 2   2019-20
21 september speeldag 1   21 september speeldag 1
 steenpikkers lions  2 8    amigos gilde stas 6
4
gilde bis simfonie
7 3    soverbos pocketsmijters
 5 5
in de pocket beavers  5 5   smessepikkers damberd
 3 7
           dos bye
         
5 oktober speeldag 2   5oktober speeldag 2
steenpikkers gilde bis        smessepikkers bye  
 lions in de pocket  5 5    pocketsmijters damberd  5 5
simfonie beavers 5 5    gilde stas soverbos 8 2
           dos amigos 4
6
         
19 oktober beker   19  oktober beker
damberd steenpikkers 7 2   damberd steenpikkers  7 2
bye pocketsmijters       bye pocketsmijters    
gilde bis bye       gilde bis bye  
dos bye       dos bye    
simfonie beavers  3 6   simfonie beavers 3 6
gilde stas lions  3 6   gilde stas lions 3 6
in de pocket soverbos  8 1   in de pocket soverbos 8 1
 smessepikkers amigos 3  6   smessepikkers amigos  3 6
         
2 november speeldag 3   2 november speeldag 3
gilde bis in de pocket 4 6    damberd soverbos  8 2
steenpikkers simfonie 5 5    bye amigos    
lions beavers  7 3    smessepikkers gilde stas 7 3
           dos pocketsmijters 3 7
                 
16 november speeldag 4   16 november speeldag 4
in de pocket simfonie  6 4    damberd bye  
lions gilde bis        soverbos smessepikkers  3 7
beavers steenpikkers 7 3    amigos pocketsmijters  4 6
           gilde stas dos  2 8
         
30 november  speeldag 5   30 november speeldag 5
simfonie lions  4 6   amigos soverbos 10 0
 in de pocket steenpikkers 7 3    gilde stas damberd 4 6
gilde bis beavers 9 1    pocketsmijters bye  
          dos smessepikkers 3
7
14 december speeldag  6 14 december speeldag 6
lions steenpikkers  7 3
pocketsmijters smessepikkers  6 4
simfonie gilde bis  5 5
 bye gilde stas  
beavers in de pocket 1 9
 damberd amigos 6 3
   soverbos dos 5
5
21 december beker winnaarsronde
21 december beker verliezersronde
amigos damberd  5 4
smessepikkers steenpikkers  
pocketsmijters dos  5 4 soverbos  bye  
gilde bis lions  3 6 bye gilde stasegem  
in de pocket de beavers 2 7
bye simfonie  
11  januari   speeldag 7 11 januari speeldag 7
 gilde bis  steenpikkers    gilde stas pocketsmijters  
 in de pocket  lions    amigos smessepikkers  
 beavers  simfonie    soverbos bye  
 dos damberd
25 januari speeldag 8 25 januari speeldag 8
 in de pocket gilde bis    gilde stas amigos  
simfonie  steenpikkers    pocketsmijters soverbos  
 beavers lions   damberd smessepikkers  
 dos  bye
1 februari hdf gesloten tornooi enkel voor leden
8  februari  speeldag 9 8  februari  speeldag 9
 simfonie in de pocket    bye smessepikkers  
 gilde bis lions    damberd pocketsmijters  
 steenpikkers beavers    soverbos gilde stas  
 amigos dos
22 februari speeldag 10 22 februari speeldag 10
 lions simfonie        soverbos damberd  
 steenpikkers  in de pocket        amigos bye  
 beavers gilde bis        gilde stas smessepikkers  
 pocketsmijters dos
29 februari beker winnaarsronde
29 februari beker verliezersronde
 ww 4 ww 1        ww 1 ww2  
 ww 2  ww 3        ww 4 ww 3
               
   
7 maart speeldag 11 7 maart speeldag 11
 lions steenpikkers        bye damberd    
 simfonie gilde bis        smessepikkers soverbos  
 in de pocket beavers        pocketsmijters amigos
 dos  gilde stas
21 maart  speeldag 12 21 maart  speeldag 12
 steenpikkers  gilde bis        soverbos amigos  
 lions in de pocket        damberd gilde stas   
beavers simfonie        bye  pocketsmijters  
smessepikkers dos
4 april   speeldag  13 4  april   speeldag  13
 gilde bis in de pocket       smessepikkers pocketsmijters  
 steenpikkers simfonie        gilde stas bye  
 lions beavers        amigos damberd  
 dos soverbos
                 
18 april speeldag 14   18 april speeldag 14   
 in de pocket simfonie        pocketsmijters gilde stas    
gilde bis lions        smessepikkers amigos    
steenpikkers beavers        bye soverbos    
          damberd dos    
                 
2 mei finales beker in t amusement in heestert     2 mei finales beker in t amusement in heestert
 ww 1  ww 2     ww2 ww1    
               
16 mei speeldag 15  
 simfonie lions            
 in de pocket steenpikkers            
gilde bis beavers