HDF  Reeks 1   2018-19    HDF  Reeks 2   2018-19
15 september speeldag 1   15 september speeldag 1
 simfonie 22-9 beavers  8 2   damberd pocketsmijters  5  5
steenpikkers in de pocket 4 6    dos 22-9
gilde stasegem 6
 4
 smessepikkers  lions  3  7    soverbo's  amigos 2
8
           gilde bissegem bye
         
29 september speeldag 2   29 september speeldag 2
 in de pocket beavers  4 6    damberd  dos  6 4
 smessepikkers simfonie  4 6   pocketsmijters  soverbo's  7 3
 steenpikkers  lions  3 7    gilde stasegem   gilde bissegem 5
5
           amigos bye
         
13  oktober speeldag 3   13  oktober speeldag 3
in de pocket smessepikkers 8 2   gilde stasegem pocketsmijters 7
3
beavers steenpikkers 3 7     amigos  damberd  3 7
 lions simfonie  5 5     gilde bissegem  dos 7
3
           soverbo's bye
         
27 oktober  beker   27 oktober beker
 damberd  bye        damberd bye
 amigos in de pocket  2 7     amigos  in de pocket  2 7
  gilde bissegem  bye         gilde bissegem bye
dos  beavers  2  7    dos beavers   2 7
gilde bissegem bye       gilde bissegem  bye
pocketsmijters gilde stasegem  5 4   pocketsmijters gilde stasegem 5
4
smessepikkers simfonie  4 5   smessepikkers simfonie  4 5
  steenpikkers  soverbo's  8 1    steenpikkers
  soverbo's  8 1
         
10 november speeldag 4   10 november speeldag 4
 steenpikkers smessepikkers  5 5    gilde stasegem   amigos  3 7
 simfonie in de pocket 6 4   pocketsmijters  gilde bissegem 2 8
 beavers  lions 4 6   damberd    soverbo's 9
1
           dos bye
         
24november  speeldag 5   24 november speeldag 5
steenpikkers simfonie 4 6     gilde bissegem   amigos  4 4
 smessepikkers  beavers  5 5     soverbo's  gilde stasegem  5 5
  lions in de pocket  5 5    dos  pocketsmijters  5 5
           damberd bye
8 december speeldag  6 8 december speeldag 6
beavers  simfonie  2 8
  gilde bissegem  soverbo's  9 1
 in de pocket steenpikkers  5 5
 amigos  dos 9
1
  lions smessepikkers  8 2
 gilde stasegem damberd   4 6
pocketsmijters bye
22 december beker 22 december beker
damberd in de pocket
2
7
damberd in de pocket
2
7
lions beavers  4 5
lions beavers 4
5
gilde bissegem pocketsmijters  6  2 gilde biss pocketsmijters  6 2
simfonie steenpikkers  9ff 0
simfonie steenpikkers  9ff 0
5  januari   speeldag 7 5 januari speeldag 7
 beavers in de pocket  6 4
 dos  soverbo's 7
3
 simfonie smessepikkers  9 1
damberd    gilde bissegem  3 7
  lions steenpikkers  0 10
 pocketsmijters   amigos 3
7
 gilde stasegem bye
19 januari speeldag 8 19 januari speeldag 8
 smessepikkers
in de pocket  2 8
 dos  damberd 2
8
steenpikkers beavers   7 3
 soverbo's pocketsmijters 3
7
 simfonie   lions 5
5
  gilde bissegem gilde stasegem 5
5
  amigos bye 
2 februari halve finale beker??
16  februari  speeldag 9 16  februari  speeldag 9
 smessepikkers steenpikkers  3 7
 pocketsmijters damberd   5 5
in de pocket  simfonie 7
3
 gilde stasegem  dos  5 5
 lions beavers  8
2
  amigos   soverbo's  9 1
  gilde bissegem  bye
2 maart speeldag 10 2 maart speeldag 10
 simfonie steenpikkers 5
5
 pocketsmijters  gilde stasegem 8
2
 beavers smessepikkers  7 3
 damberd  amigos  5 5
in de pocket   lions 5
 5  dos   gilde bissegem  4 6
  soverbo's bye 
16 maart speeldag 11 16 maart speeldag 11
 simfonie beavers   5 5
  amigos gilde stasegem  7 3
steenpikkers in de pocket  1 9
  gilde bissegem pocketsmijters
 smessepikkers  lions  3 7
  soverbo's damberd   3 7
 dos bye 
 30 maart speeldag 12  30 maart speeldag 12
 in de pocket  beavers 7
3
  amigos   gilde bissegem 3
7
 smessepikkers  simfonie  3 7
 gilde stasegem soverbo's 4
6
 steenpikkers   lions  3 7
pocketsmijters dos
damberd  bye 
13 april  speeldag 13 13 april  speeldag 13
 in de pocket
smessepikkers 9
1
soverbo's  gilde bissegem  1 9
 beavers  steenpikkers 4
6
dos   amigos 6
4
  lions simfonie 6
4
damberd  gilde stasegem 8
2
 pocketsmijters  bye
27 april   speeldag  14 27  april   speeldag  14
steenpikkers  smessepikkers 7
3
  soverbo's dos 3
7
 simfonie  in de pocket  5 5   gilde bissegem damberd   6 4
beavers   lions  6 4
  amigos pocketsmijters 6
4
gilde stasegem  bye
                 
    4 mei speeldag 15       
steenpikkers   simfonie              
 smessepikkers  beavers              
  lions in de pocket