HDF  Reeks 1   2018-19    HDF  Reeks 2   2018-19
15 september speeldag 1   15 september speeldag 1
 simfonie 22-9 beavers  8 2   damberd pocketsmijters  5  5
steenpikkers in de pocket 4 6    dos 22-9
gilde stasegem 6
 4
 smessepikkers  lions  3  7    soverbo's  amigos 2
8
           gilde bissegem bye
         
29 september speeldag 2   29 september speeldag 2
 in de pocket beavers  4 6    damberd  dos  6 4
 smessepikkers simfonie  4 6   pocketsmijters  soverbo's  7 3
 steenpikkers  lions  3 7    gilde stasegem   gilde bissegem 5
5
           amigos bye
         
13  oktober speeldag 3   13  oktober speeldag 3
in de pocket smessepikkers 8 2   gilde stasegem pocketsmijters 7
3
beavers steenpikkers 3 7     amigos  damberd  3 7
 lions simfonie  5 5     gilde bissegem  dos 7
3
           soverbo's bye
         
27 oktober  beker   27 oktober beker
 damberd  bye        damberd bye
 amigos in de pocket  2 7     amigos  in de pocket  2 7
  gilde bissegem  bye         gilde bissegem bye
dos  beavers  2  7    dos beavers   2 7
gilde bissegem bye       gilde bissegem  bye
pocketsmijters gilde stasegem  5 4   pocketsmijters gilde stasegem 5
4
smessepikkers simfonie  4 5   smessepikkers simfonie  4 5
  steenpikkers  soverbo's  8 1    steenpikkers
  soverbo's  8 1
         
10 november speeldag 4   10 november speeldag 4
 steenpikkers smessepikkers  5 5    gilde stasegem   amigos  3 7
 simfonie in de pocket 6 4   pocketsmijters  gilde bissegem 2 8
 beavers  lions 4 6   damberd    soverbo's 9
1
           dos bye
         
24november  speeldag 5   24 november speeldag 5
steenpikkers simfonie 4 6     gilde bissegem   amigos  4 4
 smessepikkers  beavers  5 5     soverbo's  gilde stasegem  5 5
  lions in de pocket  5 5    dos  pocketsmijters  5 5
           damberd bye
8 december speeldag  6 8 december speeldag 6
beavers  simfonie  2 8
  gilde bissegem  soverbo's  9 1
 in de pocket steenpikkers  5 5
 amigos  dos 9
1
  lions smessepikkers  gilde stasegem damberd   4 6
pocketsmijters bye
22 december beker 22 december beker
damberd in de pocket
2
7
damberd in de pocket
2
7
lions beavers  4 5
lions beavers 4
5
gilde bissegem pocketsmijters  6  2 gilde biss pocketsmijters  6 2
simfonie steenpikkers  9ff 0
simfonie steenpikkers  9ff 0
5  januari   speeldag 7 5 januari speeldag 7
 beavers in de pocket  6 4
 dos  soverbo's 7
3
 simfonie smessepikkers  9 1
damberd    gilde bissegem  3 7
  lions steenpikkers  0 10
 pocketsmijters   amigos 3
7
 gilde stasegem bye
19 januari speeldag 8 19 januari speeldag 8
 smessepikkers
in de pocket  2 8
 dos  damberd 2
8
steenpikkers beavers   7 3
 soverbo's pocketsmijters 3
7
 simfonie   lions 5
5
  gilde bissegem gilde stasegem 5
5
  amigos bye 
2 februari halve finale beker??
16  februari  speeldag 9 16  februari  speeldag 9
 smessepikkers steenpikkers  3 7
 pocketsmijters damberd   5 5
in de pocket  simfonie 7
3
 gilde stasegem  dos  5 5
 lions beavers  8
2
  amigos   soverbo's  9 1
  gilde bissegem  bye
2 maart speeldag 10 2 maart speeldag 10
 simfonie steenpikkers 5
5
 pocketsmijters  gilde stasegem 8
2
 beavers smessepikkers  7 3
 damberd  amigos
in de pocket   lions 5
 5  dos   gilde bissegem  4 6
  soverbo's bye 
16 maart speeldag 11 16 maart speeldag 11
 simfonie beavers   5 5
  amigos gilde stasegem  7 3
steenpikkers in de pocket  1 9
  gilde bissegem pocketsmijters
 smessepikkers  lions  3 7
  soverbo's damberd   3 7
 dos bye 
 30 maart speeldag 12  30 maart speeldag 12
 in de pocket  beavers   amigos   gilde bissegem
 smessepikkers  simfonie  gilde stasegem soverbo's
 steenpikkers   lions pocketsmijters dos
damberd  bye 
13 april  speeldag 13 13 april  speeldag 13
 in de pocket
smessepikkers soverbo's  gilde bissegem
 beavers  steenpikkers dos   amigos
  lions simfonie damberd  gilde stasegem
 pocketsmijters  bye
27 april   speeldag  14 27  april   speeldag  14
steenpikkers  smessepikkers   soverbo's dos
 simfonie  in de pocket   gilde bissegem damberd 
beavers   lions   amigos pocketsmijters
gilde stasegem  bye
                 
    4 mei speeldag 15       
steenpikkers   simfonie              
 smessepikkers  beavers              
  lions in de pocket