Gebruiksvoorwaarden voor de website https://www.harelbeekse-dartsfederatie.be

De Harelbeekse Darts Federatie biedt u deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze webpagina. Onder "informatie" verstaat De Harelbeekse Darts Federatie alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.
 
1. Aansprakelijkheid
 
De Harelbeekse Darts Federatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. 
De Harelbeekse Darts Federatie heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat De Harelbeekse Darts Federatie de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.
De Harelbeekse Darts Federatie noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.
 
2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden
 
Deze website is bestemd voor persoonlijke informatieve doeleinden. Kopie en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van logo's - is uitdrukkelijk verboden.
De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan De Harelbeekse Darts Federatie of aan de organisaties die  de Harelbeekse Darts Federatie hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. 
Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met de Harelbeekse Darts Federatie. Dit kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan De Harelbeekse Darts Federatie de eigendomsrechten in bruikleen heeft.
 
3. Links en verwijzingen
 
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. De Harelbeekse Darts Federatie controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat De Harelbeekse Darts Federatie de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. 
De Harelbeekse Darts Federatie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van De Harelbeekse Darts Federatie verwijst.
 
4. Bescherming van de persoonsgegevens
 
De gegevens die De Harelbeekse Darts Federatie langs deze website van u ontvangt, worden opgenomen in de data bestanden van Bavikkhove Digitaal. Zij dienen uitsluitend om u de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de nieuwe Europese wet van 25 mei 2018 over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe mailt u naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Wijziging van onze gebruiksvoorwaarden.
 
De Harelbeekse Darts Federatie kan zijn algemene voorwaarden wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. 
 
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.